top of page

איזה מנהל אתה? איך לנהל את העסק הקטן מבלי להישחק ולהגיע להישגים


בעסק הקטן והבינוני פחות אנשים צריכים לקבל יותר החלטות, לעתים קרובות אדם אחד הינו במרכז הפעילות של עסק קטן.

כששואלים את אותו מנהל או יזם כיצד הנך מקבל החלטות, התשובה לעתים קרובות היא: "אני נדרש לכבות שריפות בחלק גדול מזמני" או "העסק מנהל אותי ולא אני את העסק".


בכל עסק, גם עסק של אדם אחד, יש 5 מחלקות לנהל ( לכל הפחות):

1. מחלקת שיווק

2. מחלקת מכירות

3. שירות לקוחות

4. תפעול - לוגיסטיקה, ניהול כוח אדם, ניהול מלאי, ביצוע השירות

5. פיננסים

שתי שיטות ניהול מרכזיות לניהול העסק הקטן והבנוני:

ניהול על פי יעדים ניהול על פי אילוציםניהול על פי יעדים

ניהול על פי אילוצים


ניהול על פי אילוצים המחייב תגובה מהירה, יכולת אלתור, אנרגיות גבוהות ומוטיבציה בלתי נגמרת. גורם לעיתים, לחריגה תקציבית, צוואר בקבוק באחת או יותר מהמחלקות, גורם לשחיקה מהירה, תחושה ש'הכל בלתי צפוי' ולמחיקת לוחות זמנים והזמן הפרטי.

ניהול על פי יעדים דורש תוכנית עבודה ומערכת פיקוח.

אם אין לך תוכנית עבודה, כנראה שאתה מנהל על פי אילוצים.

עסקים שעובדים על פי יעדים הם עסקים רווחיים יותר ועם תוחלת חיים ארוכה יותר.


ניהול על פי יעדים דורש תכנון!

תיכנון מהווה את הבסיס לניהול עסקי וקרש קפיצה לקראת הצלחה.

שלב התיכנון העסקי מהווה בסיס נכון להקמה או לפיתוח של פעילות עסקית. בזכות איסוף מידע מתוך העסק ומחוצה לו, ובזכות תהליך של הפקת לקחים בעסק קיים, ניתן להגדיר מטרות עסקיות ממוקדות.

מי שמעדיף "לעשות" או "לבדוק" על-פני "לתכנן", נראה לעתים שאיסוף מידע והגדרת מטרות אינן פעולות מרתקות במיוחד ואינן דורשות יצירתיות יוצאת דופן, אך דווקא לאותם מנהלים ויזמים אסור לדלג על שלב זה!

לתכנון יעיל יש יחס גבוה בין עלות לתועלת - עלות נמוכה עד כדי אפס, לעומת תועלת רבה, בעיקר בזכות האפשרות להפיק לקחים - אז מדוע רבים מדלגים על שלב התיכנון? מאחר ומה שמניע מנהלים ויזמים רבים במגזר העסקים הקטנים והבינוניים הוא חדוות העשייה, לעתים התיכנון נתפס כפחות מעניין ולא יצירתי ולכן עלול להידחק הצידה.


איך עושים את זה?

כדי להפוך לעסק שמנוהל על פי יעדים, יש לבנות תוכנית שנתית שתיתמך בחזון העסקי ותכלול:

הגדרת הפעילות לכל מחלקה.

הגדרת מטלות לביצוע לכל מחלקה.

הדגרת לוחות זמנים לכל מטלה.

הגדרת תקציבים.

מי מבצע כל פעולה.


מנהל טוב הינו מי שמכיר ביכולותיו, אך בעיקר מכיר בחסרונותיו, חסרונות שיש לגשר עליהם לטובת תוצאות עסקיות. מנהל טוב שואל את עצמו "במה אני צריך עזרה - בתיכנון, בביצוע או בבקרת התוצאות העסקיות?" וכן "באלו תחומים אני צריך עזרה – כספים, שיווק ומכירות, לוגיסטיקה-תפעול, או משאבי אנוש?"

אם המנהל מכיר בעובדה שהוא זקוק למישהו שישלים את יכולותיו, זהו פתח לאיתור שותף, שכיר מתאים, או עזרה אחרת. זו דוגמא לתכונה של מנהל טוב, לעומת מי שבטוח בעצמו שבאפשרותו לנהל את העסק לבדו. ביטחון עצמי ואגו מפותח נוטים להכשיל מנהלים רבים. עסק כלכלי מתבסס על ניהול נכון, ולכן מנהל טוב מקצה חשיבות גבוהה לתכנון עסקי: איסוף מידע לטובת הגדרת המטרות של העסק.


צריכים עזרה?


איך לנהל נכון עסק קטן או בינוני

ניהול העסק יכול להיות שוחק מאוד.

לפעמים השחיקה באנרגיה תגרום לשחיקה ברווחים.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page