top of page

הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו - האם אתה מרוויח או מפסיד ?


בעלי עסקים רבים משכנעים עצמם שמצבם טוב למרות שהם לא רואים כסף חודשים על גבי חודשים.

'יש לי המון כסף בחוץ אצל לקוחות', 'הייתה לי הוצאה בלתי צפויה' 'קניתי מלאי גדול'...

רווח במילים פשוטות הוא מה שנשאר לך לאחר ששילמת את כל ההוצאות הקבועות, את כל ההוצאות המשתנות, את השכר שלך ואת המיסים.

אם אחד או יותר מהמרכיבים האלו לא שולם, או אם לאחר כל זאת לא נותר לך כסף, העסק שלך לא רווחי!

בדוחות הכספיים השנתיים ניתן לראות את שורת הרווח או ההפסד. לכאורה, אם בסיום השנה העסק נמצא ביתרה חיובית הוא עסק מרוויח, ואם הוא ביתרה שלילית הוא עסק מפסיד. אבל כפי שכולנו יודעים, הדו"חות הכספיים משקפים יותר משחקים חשבונאים לטובת קיזוזי מס, מאשר את מצבו האמיתי של העסק.

וחשוב לדעת שההכנסות שלנו מהעסק לא מעידות כלל וכלל על רווחיות.


איך מחשבים רווחיות עסק?

ישנם שלושה מושגים שצריך להכיר כדי לבחון את הרווחיות:

רווח גולמי

רווח תפעולי

רווח נקי

רווח גולמי עוזר להבין עד כמה העסק יעיל מבחינת ייצור והפצת המוצרים. מדד זה עוזר לנו להבין מהן העלויות שלנו ועד כמה הן נוגסות לנו ברווחיות.

אם מתקבל רווח גולמי נמוך, צריך לבדוק האם הסיבה לכך היא שהעסק לא מוכר מספיק על מנת לכסות את ההוצאות, או האם עלויות ייצור המוצרים שלו גבוהות, או אולי התמחורים לא נכונים. כיוון שכאן אנו עדיין לא מכניסים למשוואה את ההוצאות הנלוות של העסק – השכירות, המשכורות וכן הלאה.

מתח הרווחים משתנה בין תחום לתחום ואף באותו התחום, וכאן יש יתרון להתייעצות עם יועץ עסקי שמכיר את התעשייה ויודע האם שיעור הרווח הגולמי בנורמה או שהוא מעיד על בעייתיות במערכת.

כיצד מחשבים שיעור רווח גולמי?

שיעור רווח גולמי = (סך מכירות – עלויות המוצרים שנמכרו)

סך מכירותלדוגמא, אם מכרנו 1,000 עטים ב-10 ₪ ליחידה, התשואה שלנו תהיה 10,000 ₪. אם עלות הייצור, הייבוא וההפצה של כל עט 6 ₪, נקבל ששיעור הרווח הגולמי שלנו הוא 40%. לאחר ההוצאות (ייבוא, הפצה, מיסים וכו') נשארנו עם כסף ביד.

שימו לב!!! זהו רק הרווח הגולמי, עדין לא נלקחו בחשבון כל ההוצאות.

רווח תפעולי מסייע לנו למדוד את יעילות התפעול של העסק. אנו בודקים כמה נותר לאחר שמנוכים עלויות התפעול של העסק, כדוגמת השכר לעובדים, הוצאות השיווק והפרסום, עלויות השכירות, ביטוחים, פחת וכו',

אם שיעור הרווח התפעולי גבוה, העסק יוכל להתמודד עם חודשים חלשים או בכלל עם הלא צפוי בטווח הקצר. אך אם יש לה רווח תפעולי נמוך, מאורע בלתי צפוי עשוי להוביל אותה לסחרור פיננסי. כמו כן, חישוב הרווח התפעולי מאפשר לבחון את אסטרטגית התמחור.

חשוב לקחת בחשבון שהרווח התפעולי מושפע מנתונים שחלקם קבועים (שכירות, ריביות וכו'), וחלקם משתנים (עלויות חומרי גלם, שכר).

איך מחשבים שיעור רווח תפעולי?

שיעור רווח תפעולי = סך מכירות – הוצאות לפני ניכוי מס

סך מכירות


רווח נקי

זהו המדד שמראה כמה כסף נשאר בסופו של דבר

כאשר מתקבל שיעור רווח נקי קטן, המשמעות היא שהעסק נמצא בסיכון מוגבר, כל עלייה בהוצאות יכולה לשנות את הסטטוס שלו מעסק רווחי לעסק הפסדי.

כיצד מחשבים שיעור רווח נקי?

שיעור רווח נקי = סך מכירות – כלל ההוצאות כולל מיסים

סך מכירות

אלו הם דברים שכל בעל עסק צריך להכיר ולדעת, בנוסף לנקודת האיזון ועוד, אבל על כך בפעם הבאה.


צריך עזרה, צור קשר


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page