top of page

למה לי תזרים מזומנים ?המושג 'תזרים מזומנים' הוא מושג, שאתם, בעלי עסקים, שומעים ושמעתם לא פעם.

בכל מקום שמדברים על ניהול עסק, מציינים שכבעלי עסק אתם חייבים לנהל תזרים מזומנים!

ואתם ודאי אומרים לעצמכם... 'עוד מטלה כדי להעמיס על שלל המטלות שגם ככה אתם לא ממש מספיקים להגיע אליהם'. 'אתם הרי יודעים מה המצב הכספי של העסק, למה בכלל צריך את זה...'

אז מה הוא תזרים המזומנים? למה זה חשוב ואיך עושים את זה?

אז ככה -

המזומנים !! ולא הרווחים הם שמניעים את העסק .

לכן חשוב להקפיד על ניהול ושליטה של תזרימי המזומנים בעסק.

תזרים מזומנים הוא למעשה זרימת המזומנים אל העסק וממנו החוצה במהלך תקופה מוגדרת.

אם תרצו, תזרים מזומנים, הוא השילוב בין לוחות זמנים לתקציבים, בין כסף לזמן.

המזומן מהווה בעצם את הדלק המניע את פעילותו של העסק ועל כן חשוב לנהלו בקפידה.

ניהול תזרים מזומנים בצורה כושלת מהווה את אחד הגורמים העיקריים לקריסת עסקים.

ואילו ניהול תזרים מזומנים בצורה יעילה ישפר את הרווחיות של העסק.

ניהול תזרים מזומנים (Cash Flow) הוא אחד מגורמי המפתח המשמעותיים

ביותר להצלחה או לכישלון בכל עסק.

התזרים הוא טבלה שבה אנו מעדכנים באופן רצוף את התקבולים, התשלומים, ההשקעות בהתאם לתאריכם השונים ובכך, למעשה אנו יכולים לראות את המצב הפיננסי, תזרימי של העסק באותו הזמן ולא בדיעבד ( רק כאשר מקבלים נתונים מרואה החשבון).

ניתן להשיג פורמטים רבים של טבלת תזרים מזומנים חינמיות ובתשלום וניתן, בקלות רבה, לבנות טבלה כזו באופן עצמאי בכל אופן זהו כלי הכרחי לניהול נכון של העסק.

בעסק, לעיתים יש לנו פער בין מועדי ההוצאות לבין מועדי ההכנסות. המצב הזה עלול להכניס את העסק למצב של תזרים שלילי. תזרים שלילי גורם להוצאות מימון גדולות יותר.

אז איך עושים את זה -

שלב 1 – הערכת התקבולים הצפויים

שלב 2 - הערכת התשלומים הצפויים

שלב 3 – השקעות נדרשות

שלב 4 – פירעון הלוואות צפויות

שלב 5 – ניתוח המצב הכספי ליום הבדיקה

שלב 6 - אינטגרציה של הנתונים

בקרה תזרימית

ניהול כושל של תזרים המזומנים יגרור בהכרח עלייה בהוצאות המימון של העסק.

יש להקפיד לשמור על תזרים מזומנים חיובי כדי לקיים פעילות עסקית תקינה.

פעולות לשיפור התזרים:

  • ניתן להציע ללקוחות הנחות לתשלום במזומן .

  • להעדיף אמצעי תשלום מסוימים על פני אחרים .

  • הארכת תקופת האשראי לספקים, או לחלופין תשלום במזומן מול הנחת מזומן.

  • צמצום רמות המלאי בעסק – האטת קצב הרכישות והגברת קצב המכירות של מלאי קיים.

  1. אם אין לך תזרים מזומנים לניהול העסק, הכן אחד כזה בהקדם. כאמור, ישנם פורמטים רבים לניהול תזרים, (חינמים ובתשלום).

2. עדכן את התזרים אחת לשבוע, וודא שהוא מדויק אל מול חשבון הבנק.

3. השתמש בתזרים המזומנים ככלי תכנון ובדוק מה צפוי להיות מצב התזרימים בשבועות / חודשים הקרובים של העסק.


צריך עזרה בבניית תזרים מזומנים?

כשתחליטו שהגיע הזמן,

עם ניסיון של למעלה מ 25 שנה, מאות בעלי עסקים ויזמים עם רעיונות ומיזמים. כאלו שצמחו, הרוויחו וגדלו וכאלו שנמצאו כלא כדאיים. כולם נבחנו לעמוק, בהתאמה לבעל העסק, לכל אחד ואחד נבנתה תוכנית עבודה מדויקת עם מטרות ברורות, שמאפשרות בצורה שקופה לראות את הדרך, לאמץ את שיטות העבודה להצליח.
bottom of page