top of page

למה לי תזרים מזומנים ?


בכל מקום שמדברם על ניהול עסק, שואלים, אומרים ומציינים שכבעלי עסק אתם חייבים לנהל תזרים מזומנים!

ואתם ודאי אומרים לעצמכם... 'עוד מטלה כדי להעמיס על שלל המטלות שגם ככה אתם לא ממש מספיקים להגיע אליהם'. 'אתם הרי יודעים מה המצב הכספי של העסק, למה בכלל צריך את זה...'

אז מה הוא תזרים המזומנים? למה זה חשוב ואיך עושים את זה?

אז ככה -

המזומנים !! ולא הרווחים הם שמניעים את העסק .

לכן חשוב להקפיד על ניהול ושליטה של תזרימי המזומנים בעסק.

תזרים מזומנים הוא למעשה זרימת המזומנים אל העסק וממנו החוצה במהלך תקופה מוגדרת.

המזומן מהווה בעצם את הדלק המניע את פעילותו של העסק ועל כן חשוב לנהלו בקפידה.

ניהול תזרים מזומנים בצורה כושלת מהווה את אחד הגורמים העיקריים לקריסת עסקים.

ואילו ניהול תזרים מזומנים בצורה יעילה ישפר את הרווחיות של העסק.

ניהול תזרים מזומנים (Cash Flow) הוא אחד מגורמי המפתח המשמעותיים

ביותר להצלחה או לכישלון בכל עסק.

התזרים הוא טבלה שבה אנו מעדכנים באופן רצוף את התקבולים, התשלומים, ההשקעות בהתאם לתאריכם השונים ובכך, למעשה אנו יכולים לראות את המצב הפיננסי, תזרימי של העסק באותו הזמן ולא בדיעבד ( רק כאשר מקבלים נתונים מרואה החשבון).

ניתן להשיג פורמטים רבים של טבלת תזרים מזומנים חינמיות ובתשלום וניתן, בקלות רבה, לבנות טבלה כזו באופן עצמאי בכל אופן זהו כלי הכרחי לניהול נכון של העסק.

אז איך עושים את זה -

שלב 1 – הערכת התקבולים הצפויים

שלב 2 - הערכת התשלומים הצפויים

שלב 3 – השקעות נדרשות

שלב 4 – פירעון הלוואות צפויות

שלב 5 – ניתוח המצב הכספי ליום הבדיקה

שלב 6 - אינטגרציה של הנתונים

בקרה תזרימית

ניהול כושל של תזרים המזומנים יגרור בהכרח עלייה בהוצאות המימון של העסק.

יש להקפיד לשמור על תזרים מזומנים חיובי כדי לקיים פעילות עסקית תקינה.

פעולות לשיפור התזרים:


  • ניתן להציע ללקוחות הנחות לתשלום במזומן .

  • להעדיף אמצעי תשלום מסוימים על פני אחרים .

  • הארכת תקופת האשראי לספקים, או לחלופין תשלום במזומן מול הנחת מזומן.

  • צמצום רמות המלאי בעסק – האטת קצב הרכישות והגברת קצב המכירות של מלאי קיים.

תרצו לדעת עוד על ניהול עסקי נכון להגדלת רווחיות העסק, צרו קשר www.yaelkaplan.net

מעוניינים לקבל טבלת תזרים לשימוש מידי- צרו קשר www.yaelkaplan.net


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page