top of page

עוסק פטור, עוסק מורשה, חברהכשפותחים עסק חדש, לפעמים נדמה שהראש מתפוצץ מרוב מושגים כלכליים, משפטיים, מקצועיים ושיווקיים.

כולם חשובים, רובם שימושיים. לא חייבים לדעת הכל בבת אחת, אבל כן צריך לדעת איזו ישות משפטית נכונה לעסק שלי. עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה?


לפני כל פעילות עסקית, יש לרשום את העסק מול הרשויות. בתהליך הרישום בעל העסק יחליט תחת איזו ישות משפטית לרשום את העסק אל מול הרשויות - מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ.

להחלטה זו יש השפעה על האופן שבו צריך יהיה לנהל את העסק מהבחינה הפיננסית.


איך נדע מהו המעמד שלנו? ישנן שלוש הגדרות עיקריות: 1. עוסק פטור – כל מי שהכנסתו נמוכה מ-107,692 ש"ח ממה הוא פטור? מדיווח לרשויות המע"מ בכל חודש ומהוספת מע"מ לעסקאותיו.

לעוסק פטור יש פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע"מ (בניגוד לעוסק מורשה או לחברה בע"מ).

עוסק פטור אינו חייב בהעברת מע"מ לרשות המיסים בגין עסקאותיו ולכן הוא אינו מחייב את לקוחותיו במע"מ.

הפטור של עוסק פטור הוא לעניין מע"מ בלבד, והוא אינו משחרר מחובת תשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.

עוסק פטור אינו יכול לקבל החזר או לקזז את המע"מ ששילם בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות.

רישום העסק כעוסק פטור הוא צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות.


מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים "קטנים" בעלי מחזורי מכירות נמוכים, ונועד לפטור את העוסק מדיווחים שוטפים למע"מ.


2. עוסק מורשה – כל מי שהכנסתו גבוהה מהסכום של 107,692 ש"ח.

יש סוגי עיסוק שמראש יכולים יהיו להיות רק עוסק מורשה או חברה בע"מ. ניתן לבדוק ברשימה המתעדכנת באתר של מע"מ).

ישנם שיקולים נוספים שבגינם יהיה כדאי לפתוח עוסק מורשה ולא עוסק פטור, (גם במידה ומדובר בפעילות מצומצמת), כדאי לבחון האם מדובר בעסק שמוכר מוצרים או שירותים, האם יש קבלני משנה, מה צפוי להיות גובה תשלום הביטוח הלאומי ושיקולים נוספים.

עוסק מורשה מחויב להוציא חשבוניות ולשלם מע"מ לרשויות המס. העסק מדווח אחת לחודש או לחודשיים על ההתנהלות השוטפת שלו לרשויות ומקזז את המע"מ מההוצאות השוטפות. בלי קשר להכנסות.

עוסק מורשה, להבדיל מעוסק פטור, חייב לגבות מלקוחותיו מע"מ על כל עסקה ולהעביר את סכום הגבייה לרשות המיסים. הוא מוסיף לסכום העסקה 17% מס.

עוסק מורשה חייב לדווח לרשויות המע"מ על מחזור העסקאות, על המע"מ שגבה מהלקוחות ועל המע"מ שקיזז בגין רכישות והוצאות שוטפות של העסק.

ההכנסה של עוסק מורשה נחשבת כהכנסה אישית ומס ההכנסה שמוטל עליו מחושב על כמו לשכירים, אך בניגוד לשכיר - עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות.


3. חברה בע"מ חברה בע"מ היא חברה בעלת מניות בעירבון מוגבל. שתתאים  כאשר המחזורים החודשיים גבוהים , כאשר מדובר בעסק של מספר שותפים. במקרה כזה, ההתאגדות כחברה מומלצת היות שהסיכון הכלכלי עולה. במידה והחברה נכשלת מבחינה כלכלית, בעלי המניות ישלמו את הסכום אותו השקיעו בחברה וכך רכושם וכספיהם הפרטיים לא ייפגעו.

בעליה של החברה מחזיקים בבעלות עליה באמצעות מניות המשקפות את חלקו של כל אחד מהבעלים ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה.

בחברה קיימת הפרדה בין החברה, שבמסגרתה מתנהלת כל הפעילות העסקית, ובין בעל החברה, המהווה גוף משפטי נפרד.

מבחינת המיסים על החברה לשלם מס חברות רק על הרווחים שלהן שהוא נמוך יותר מהמס אותו משלם העוסק המורשה.


לכל ישות משפטית אופן ניהול שונה. עוסק פטור, ייתן קבלה ללקוח בעוד עוסק מורשה וחברה בע"מ יתנו ללקוח חשבונית /חשבונית קבלה.

אופן פתיחת התיק מול הרשות שונה, עוסק פטור ניתן לפתוח און ליין באופן עצמאי, בעוד עוסק מורשה דורש מסמכים רבים יותר והופעה או ייצוג ברשויות השונות.

חברה בע"מ דורשת, רואה חשבון, חשבון בנק, עו"ד, רישום ברשם החברת.


לכל ישות משפטית, התנהלות שונה באופן השוטף, מדיווח שנתי של עוסק פטור, דיווח דוח חודשי של עסק מורשה ודיווח חודשי של חברה בע"מ.

את העוסק הפטור והעוסק המורשה ניתן לנהל באופן עצמאי בעו"ד חברה בע"מ חייבת להיעזר בשירותי רואה חשבון.


שיקולים לבחירת יישות משפטית: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה:

  1. סוג העיסוק - לא כל עיסוק יכול להיות כל יישות משפטית.

  2. אופן התנהלות שוטף - חודשי, דוח חודשי, שנתי.

  3. גביית המס מהלקוח - הוספת 17% מע"מ.

  4. אופן פתיחת התיק.

  5. ניהול ע"י רואה חשבון מול ניהול עצמאי.

  6. הקיפי הכנסות והוצאות צפויים על פי התכנון והמצב הקיים.

  7. רמת הסיכון - תכנוני הכנסות הוצאות..


ניתן לעבור מישות משפטית אחת לאחרת וכדאי להתאים בדיוק את מה שמתאים לעסק שלך.צריכים עזרה? 052.433.3090

כשתחליטו שהגיע הזמן,

עם ניסיון של למעלה מ 25 שנה, מאות בעלי עסקים ויזמים עם רעיונות ומיזמים. כאלו שצמחו, הרוויחו וגדלו וכאלו שנמצאו כלא כדאיים. כולם נבחנו לעמוק, בהתאמה לבעל העסק, לכל אחד ואחד נבנתה תוכנית עבודה מדויקת עם מטרות ברורות, שמאפשרות בצורה שקופה לראות את הדרך, לאמץ את שיטות העבודה להצליח.bottom of page