top of page

משכיר לעצמאי

הגיע הזמן להפוך לעצמאי.

וודא שהמעבר מבוצע ללא גחמות או נטילת סיכונים מיותרים.

הייעוץ העסקי יאפשר לבחון את ההחלטה באופן אישי ומקצועי. האם אתה עושה זאת מהסיבות הנכונות.

איך יראו חייך בשלבי פתיחת העסק, איך יראו חייך כבעל עסק, שיקוף מטלות וסדר יום לבעל עסק, סדר פעולות נכון למעבר מתפקידך כשכיר לבעל עסק, ניהול תקציבים, ניהול סדר פעולות.

  • האם אכן מתאים, מבחינת אישיותך ואורח חייך, להפוך לעצמאי.

  • המון דעות והמון עצות, אך מסתדרים, למי מקשיבים. מה תומך ומה רק יגרום  לאדם לוותר על חלומותיו.

  • להכין מערכת קשרים עסקיים.

  • לסגל ולשפר כישורי מכירות ושיווק וחידוד יכולת סגירת עסקאות.

  • להתגבר על החששות ולגייס את האומץ הדרוש לתהליך.

  • לוודא שקיימת התשתית הפיננסית המתאימה, לשם מניעת קריסה כלכלית.

  • רכישת כלים לגיוס לקוחות חדשים ופוטנציאליים.

  • משמעות יצירת הכנסות והובלת העסק למצב רווחי.

  • התמודדות עם  תזרים מזומנים.

 

אדם שעד היום היה שכיר, וזכה לשקט נפשי (גם אם יחסי) מבחינה כלכלית, נדרש בבואו לבצע את המעבר למעמד של עצמאי ובעל עסק, לסגל לעצמו את התכונות המתאימות. על כתפיו מוטלת האחריות להפעלת העסק, הענקת שירותים או מוצרים, יצירת שיתופי פעולה עסקיים, ואיתור הזדמנויות עסקיות רווחיות.

אני אסייע לך ביצירת מערכת ערכים הבונה אופק עסקי, ממשיך דרך הקניית כישורי מנהיגות,  הקניית כלים לניהול פיננסי, תפעולי ואסטרטגי ולמידת אופנים נכונים לקבלת החלטות.

bottom of page