top of page

הרצאות בנושאי ניהול עסקי לעסק הקטן והבינוני

יעל קפלן מרצה

הקמה וניהול של עסק קטן דורשת ידע ושילוב של כישורים אישיים.

לימוד מקצוע נותן את הידע המקצועי אך לא את הידע הניהולי הנדרש לצורך ניהול כל עסק.

מנהל טוב הוא זה שיש בידיו את השילוב של הידע המקצועי הידע הניהולי והכלים לניהול השניים.

ההרצאות מיועדות לבעלי עסקים, ארגונים המכשירים בעלי מקצוע וכן אלו

שתומכים ועוזרים לעסקים קטנים ובינוניים.

הרצאות בנושאים:

 • מיזם לבעל עסק

 • ניהול זמן

 • ניהול כוח אדם ושימור עובדים

 • עסקים זה יחסים

 • ניהול פיננסי בעסק הקטן

 • בניית תוכנית עבודה שנתית לעסק הקטן

 • איך בונים אסטרטגיה לעסק

 • Positive impact business

 • ניהול עסקי לעסקים קטנים ובינוניים

 • כלים לניהול העסק

 • soft skiils &  business skills

 • בידול כמפתח להצלחה עסקית

bottom of page