top of page

תוכנית עבודה 2022

"תבוסה היא לעיתים מצב זמני בלבד, הרמת ידיים הופכת אותה לתמידית"עשיתם כל מה שכתוב בספר. ערכתם ניתוח מדויק של 2021, בדקתם איפה היו ההצלחות ואיפה הכשלים.

קבעתם את היעדים לשנת 2022, בניתם תוכנית עבודה, בדקתם שיש בידכם את כל כלי העבודה והבקרה הנדרשים כדי להגיע ליעדים הנכספים ו... לפעמים בדיוק בשלב הזה נגמרים הכוחות.

המספרים ממש לא מספיקים כדי לעורר מוטיבציה.

האתגר האמיתי שלנו הוא למצוא מסע ראוי, לא להשיג תוצאות מעולות.

ולכן עדיף להתמקד בפעולות ולא בתוצאות.

התמקדות בפעולות מובילה לתוצאות פי כמה יותר טובות מאשר התמקדות בתוצאה.

הבעיה היא שמי שממוקד בתוצאות עושה פחות פעולות מהפחד להיכשל, וכשעושים פחות פעולות הסיכוי להצליח יורד.

קיימים שני סוגי יעדים: יעדי ביצוע (כמו אלו השנתיים), ויעדים התנהגותיים - יעד אישי המגדיר את השיפורים האישיים שאתה יכול לצ'פר ולשפר בעצמך.

אז כשיוצא האוויר מהמפרשים. זה הזמן לשפר את היעדים ההתנהגותיים – למצא את המסע הראוי.


פעולות, לא תוצאות.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page