top of page

Positive impact business

? Positive impact business מה זה

במשפט אחד, אלו עסקים שמחזיקים מעמד לתווך הארוך.

בשני משפטים, עסקים שנהדר לעבוד בהם , שיוצרים אנשים טובים יותר אלו הם עסקים שיכולים להמשיך ולפתח מוצרים ושירותים המשפיעים לטובה על החברה, על העולם, על האדם.

וקצת יותר...

על מנת ליצור ערך כלכלי, עסקים צריכים לחשוב לטווח ארוך ולקבוע כיצד הם יכולים

אלו הם עסקים שמשרתים תרומה חיובית לאחד משלושת עמודי התווך לפיתוח בר קיימא – כלכלי, חברתי, סביבתי.

בחינה של כל אחד מעמודי התווך האלו או של אחד מהם וזוהו ההשפעות השליליות שלהן והופחתו.

נשמע מורכב ואיך אני כבעל עסק או כמנהל עסק קטן 'לוקח אחריות ' על זה.


אז נתחיל מהסוף... כדי שהסוף לא יהיה קרוב, מר וקר אנחנו צריכים לקחת אחריות. אנחנו המבוגר האחראי ולנו יש את הפרווילגיה ואת המחויבות כבעלי ומנהלי עסקים ליצור רווחים אבל גם ליצור סביבה וחברה טובים יותר.


הגדרה זו היא רלוונטית לכל מגזרי המשק, ולכל סוגי העסקים. יוזמת ההשפעה החיובית טוענת כי נחוצה הבנה משותפת של ההשפעה על פני שרשרת הפעולות כדי לאפשר לכלכלה ולבעלי העסקים הציבוריים והפרטיים לנהל ולספק מוצר / שירות בדרך הטובה ביותר לכל ולכולם.


ההגדרה היא גם הוליסטית - היא מכסה את שלושת העמודים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים של פיתוח בר קיימא מזווית השפעה חיובית ושלילי כאחד. יוזמת ההשפעה החיובית טוענת כי יש צורך בגישה הוליסטית לקיימות כדי לנהל ולייעל את הקשרים ההדדיים בין נושאי קיימות.


העקרונות קובעים את הצורך בתהליכי ניתוח וניהול השפעות מתאימים, כמו גם את הצורך בשקיפות הן בתהליכים והן בתוצאות של ניתוח וניהול השפעה.


בזכות האופי המכליל, ההוליסטי, השקוף והמכוון לתוצאות, העקרונות לpositive impact business מספקת ייחודית המאפשרת לעסקים, למנהלים לעבור לניהול מבוסס השפעה שיכולה לספק את הצרכים של אנשים בתוך גבולות פלנטריים וכלכליים.


Comentarios


bottom of page