top of page

עסק רווחי

האם העסק שלך רווחי?

כל בעל עסק רוצה עסק רווחי. לא כל עסק הוא רווחי ולא כל בעל עסק יודע, הלכה למעשה, אם העסק שלו רווחי.

רווחיות אינה נושא של תחושת בטן. רווחיות היא עניין מספרי כספי.

אם העסק שלך לא רווחי כנראה שהוא לא יחזיק מעמד לאורך זמן. מזה כמובן נרצה להימנע ולשם כך קודם כל צריך לבדוק ולדעת האם העסק רווחי?

כדי שהעסק שלך יהיה רווחי חשוב לדעת מה הוא בכלל עסק רווחי - רווח הוא הסכום שנותר לך, בעל העסק לאחר ששילמת את כל התשלומים הנדרשים. עסק רווחי הוא עסק שמוכר מספיק על מנת לשלם את כל ההוצאות:


עסק רווחי = עסק שמוכר מספיק מוצרים או שירותים כדי לשלם את ההוצאות המשתנות+ כל ההוצאות הקבועות + השכר שלכם ולאחר תשלומים אלו נותר כסף. הסכום הנותר: רווח.


רוב בעלי העסקים נוהגים לחשב את רווחיות העסק על פי ההכנסות, בעוד ההכנסות אינן בהכרח מעידות על רווחיות. בחלק גדול מהמקרים, העלייה בהכנסות מובילה באופן ישיר לעלייה בהוצאות, ולכן, רווחיות ניתנת למדידה אך ורק על פי אוסף של פרמטרים שונים היכולים להעיד על הרווח הנקי הנותר בידיו של בעל העסק מכל מכירה ולא בהכרח מסך הכסף אותו הכניס העסק.


מה הם הפרמטרים לבדיקת רווחיות העסק?

הפרמטרים לפיהם ניתן לבצע בדיקת רווחיות לעסק, כוללים שלושה מדדים מרכזיים: רווח גולמי, רווח תפעולי ורווח נקי. פרמטרים אלו ניתנים למדידה בכל סוגי העסקים, כאשר את בדיקת הרווחיות מומלץ לבצע באפן תקופתי קבוע:

אחת לחודש

אחת לרבעון

אחת לשנה

וכן במקביל לתהליך הנפקתו של דוח רווח והפסד בו מופיעים הנתונים הראשוניים הנדרשים לצרכי הבדיקה.


•    רווח גולמי

באמצעות מדד זה ניתן להבין האם העסק פועל ביעילות בכל הנוגע לייצור והפצת המוצרים אותם הוא מוכר ובנוסף, הוא מסייע לבעלי העסק להבין מהן העלויות הישירות הכרוכות בתהליכי הייצור וההפצה ומה גובה ההוצאות ביחס לרווח. כאשר הרווח הגולמי נמוך, כדאי לבדוק מהי הסיבה המדויקת לכך: האם מדובר בעלויות ייצור גבוהות? האם מדובר בהיקפי מכירה קטנים? האם מדובר בתמחור נמוך וכדומה.

חשוב לציין, רווח גולמי אינו מגלם בתוכו את ההוצאות הקבועות כמו: שכירות, משכורות וכדומה, ולכן, מדד זה אמור לשקף את הרווח אל מול ההוצאות הישירות.


•    רווח תפעולי

באמצעות מדד זה ניתן למדוד את היעילות התפעולית של בית העסק ואת נושא אסטרטגיית התמחור בו נוקטים בעלי העסק. מדד זה מאפשר בדיקה בנוגע לסכום הנותר לאחר ניכוי כל עלויות התפעול של העסק, לרבות, שכר דירה, משכורות, ביטוחים, פחת, הוצאות שיווק וכו' .

כשהרווח התפעולי גבוה, הדבר מאפשר לבעלי העסק להתמודד בזמנים של ירידה במכירות לפרקי זמן כאלו ואחרים. יחד עם זאת, כאשר הרווח התפעולי נמוך, הדבר עלול להעיד על בעיה פיננסית עימה נדרשים בעלי העסק להתמודד באופן המיידי וזאת על מנת למנוע הפסדים תפעוליים העלולים להוביל למצב קיצוצים, סגירת העסק או פשיטת רגל.


•    רווח נקי

מדד זה מאפשר לבעלי העסק לבדוק האם העסק שבבעלותם רווחי לאחר ניכוי של כל סוגי ההוצאות.

במקרים בהם הרווח הנקי קטן או שולי, הדבר עלול להפוך את בית העסק מעסק רווחי לעסק מפסיד וזאת במצבים של עלייה בהוצאות גם במקרים של עלייה בהכנסות בחלק מהמקרים.

ככל ששיעור הרווח הנקי גבוה יותר, הדבר מעיד על יציבות פיננסית של בית העסק ובמצבים אלו יש לפעול בכל הכוח על מנת להמשיך את מגמת הצמיחה של בית העסק.


מתח הרווחים (גולמי, תפעולי ונקי) משתנה מתחום עסקי אחד למשנהו, ולכן, את בדיקת מדדי הרווחיות מומלץ לבצע על פני תקופה רחבה וזאת כדי למצא מה הן הסיבות שהובילו לשינויים במתח הרווחים.


ניהול נכון ויעיל של כל סוגי העסקים, חייב להיות מבוסס על מקורות ידע רבים ומגוונים ככל הניתן הכוללים בין היתר פנייה יזומה ליועץ פיננסי למטרות בדיקת רווחיות מקיפה ומעמיקה אשר תאפשר לכם לדעת מהו מצבו האמיתי של העסק ועד כמה הוא רווחי, ובמקביל, לרכוש כלים נכונים לבדיקת רווחיות בעתיד.

בדיקת רווחיות מהווה את אחד מהכלים הפרקטיים ביותר למטרות ביצוע שינויים ושיפור מדדי רווחיות כאלו ואחרים, וכל זאת בהתאם לממצאי הבדיקה. בדיקה זו מאפשרת גם לבעלי העסק לבצע מעקב מדויק אחר הדוחות הפיננסים השונים של בית העסק.


חשוב לציין שבדיקת רווחיות מומלצת לכל בעלי העסקים המעוניינים להיחשף לנתונים המדויקים בנוגע לרווחיותו של בית העסק, וכמו כן, הפעולה מומלצת ליזמים ואנשי עסקים המעוניינים לרכוש עסקים אחרים או להיכנס לשותפויות עסקיות עם עסקים פעילים.

את כל זאת תוכלו לעשות באמצעות פעולה אחת פשוטה: יצירת קשר עם יועץ פיננסי העוסק ומתמחה בביצוע בדיקות רווחיות לעסקים.בעל עסק, אמור לדעת, בכל נקודת זמן, האם העסק שלו רווחי או לא.


לשם כך יהיה עליו לבצע בקרה רציפה. את הבקרה מפעילים אחת לשבוע בניהול תזרים מזומנים, בסוף כל חודש בעדכון דוח הכנסות הוצאות ובסוף שנה בדוח השנתי. נשמע עבודה לא נגמרת. עוד מטלות לסל המטלות הלא נגמר של בעל עסק.. אז זהו שלא! ברגע שיהיו לכם את שלושת כלי הבקרה ותרגילו עצמכם לפעולות אלו ( פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשנה), תהיה לכם הרבה פחות התעסקות בנושא ולא להיפך וגם... תצליחו לבנות לעצמכם שיטת עבודה ולישון טוב יותר בלילה.


מה יכול לגרום לעסק להיות לא רווחי?

אין לכם (מספיק) רווחים מהעסק, מהן הסיבות שיכולות לגרום למצב הזה?


1.    משיכת יתר -  מצב שבו העסק רווחי אך מושכים הביתה יותר מידי כספים…

2.    בעיית תזרים - יתכן והעסק שלכם אכן רווחי, אך יש לו בעיית תזרים. למשל -ביצעתם עסקאות טובות ורווחיות, כלומר קניתם במחיר X, תמחרתם נכון, ומכרתם במחיר Y שהוא מספיק גבוה כדי להביא מספיק רווח לעסק. יש רק בעיה קטנה, עבור הסחורה אתם משלמים במזומן, ואת הצ'ק מהלקוח קיבלתם לעוד 3 חודשים…  בינתיים. אם העסק בגדילה, הבעיה הזו לא תיפתר ותמשיך כל הזמן. תמשיך ועלולה לייצר 'גיבנת' בתקציב.

3.    בעיית גבייה – לעיתים אין מערך גביה מסודר בעסק פושוט לא גובים את הכסף, וכך במקום שהרווחים יהיו בחשבון הבנק, הם נמצאים ברשימת חובות הלקוחות של העסק. גם כאן, ככל שהמכירות יגדלו החובות יגדלו ולא היתרה בחשבון הבנק...

4.     ולפעמים כל התשובות נכונות - כן, גם זה יכול לקרות. העסק מרוויח פחות ממה שחשבתם, במקביל יש בעיות תזרים ואם זה לא מספיק גם מושכים הביתה הרבה יותר מהרווח…

מה עושים כשאר העסק אינו רווחי?

ברור לנו שעלינו לערוך בדיקה תקופתית ולבחון האם העסק רווחי. אבל מה עושי ם כאשר התוצאה היא עסק שאינו רווחי, הפסדי?

פעולות לביצוע

•    התייעלות – בדוק את רשימת כל ההוצאות הקבועות, האם ניתן להקטינם?

•    בדוק את כל ההוצאות המשתנות, האם ניתן להקטינם?

•    בחן את נוסחת תמחור המוצר או השירות ושנה את התמחור בהתאם.

•    התאם את תקציב השיווק  ואת הפעילות השיווקית בהתאם לכמות המכירות הנדרשת.


כאשר הבקרה נעשית באופן שבועי ובהתאם נעשים שינויים מיידיים, 'הנזק' שיגרם יהיה קטן וניתן לשינוי, אם תמתינו עד סוף השנה כדי לבדוק אם העסק שלכם רווחי, יתכן שכבר יהיה מאוחר מידי.


דגשים נוספים

1.    בבואנו לענות על השאלה איך מחשבים רווחיות, אי אפשר כמובן להתעלם מהעובדה שבתקופות שונות של השנה עסק יכול להרוויח באופן שונה. בהשוואות השונות שנעשה, נשווה לאו דווקא בין רבעון אחד לשני באותה שנה, אלא בין הרבעון בשנה זו לרבעון התואם בשנה שחלפה, כדי לבחון השפעות עונתיות.

2.    אם מה שמקטין לנו את שיעור הרווח הן הוצאות השכר נוכל לבחון את המבנה הארגוני שלנו.

3.    אם הבעיה מתגלה בשיעור רווח גולמי, נוכל לבדוק את תמחור המוצרים שלנו ואת עלויות חומרי הגלם.

צריכים עזרה? 

יעל קפלן הינה יועצת עסקית עם ניסיון של למעלה מ 25 שנה, מאות בעלי עסקים ויזמים עם רעיונות ומיזמים. כאלו שצמחו, הרוויחו וגדלו וכאלו שנמצאו כלא כדאיים. כולם נבחנו לעמוק, בהתאמה לבעל העסק, לכל אחד ואחד נבנתה תוכנית עבודה מדויקת עם מטרות ברורות, שמאפשרות בצורה שקופה לראות את הדרך, לאמץ את שיטות העבודה להצליח.


052.433.3090


Komen


bottom of page